FOODWORKS Meatsolutions

Stawiamy najwyższe wymagania, gdy chodzi o jakość naszych surowców. FOODWORKS Meatsolutions nadzoruje ubój i podział mięsa w zakładach partnerskich. Jako dostawca mięsa zaopatrujemy jednostki handlu detalicznego, usług gastronomicznych i przemysłowego przetwarzania żywności.